هیئت زوّارالحسین علیهم السلام
خادم الحسین (ع)
درباره وبلاگ


هیئت زوّارالحسین (ع) درسال1387 به همت شهید محمّد علی دولت آبادی ودوستانش جهت برگزاری جلسات هفتگی (یکشنبه شبها) تاسیس وتاکنون به یاری خدا ادامه یافته است.

مدیر وبلاگ : جامانده از قافله
مطالب اخیر
خشوع مایه آسانی عبادت - مطالب و مقالات مذهبی

مقالات مذهبی

خشوع مایه آسانى عبادت‏

خشوع به معناى فروتنى و انكسار است كه بیشتر در مورد قلب و صدا و درونى و دیده به كار مى رود، و در حقیقت امرى معنوى است كه از توجه عمیق به حق و یاد قیامت و دادگاهایش، و حسابرسى اعمال و دقیق بودن اوضاع آن روز به دست مى آید.

آنان كه چشم انداز عقل و فكر و ذهنشان محدود است، و دنیا و زرق و برقش چنان مشغولشان كرده كه خود باخته شده اند، و دشمنان در برابر آنان بسیار پرقدرت و قوت جلوه دارند، و چراغ فطرتشان رو به خاموشى است، و باطنشان فرو رفته در ظلمت و تاریكى است، صبر و نماز بر دوش جانشان بسیار سنگین است، لذا از تحمل كردن این دو حقیقت عاجز و بخاطر این كه از این دو برنامه احساس سنگینى مى كند از این دو منبع انرژى فرارى هستند، ولى صبر و نماز براى كسانى كه در برابر خدا دلى خاشع و فروتن دارند بسیار سهل و آسان است لذا در همه پیش آمده و سختى ها و مشكلات و براى مصون ماندن از عوارض منفى هر پیش آمدى از صبر و نماز كمك مى گیرند.

خشوع مایه آسانى عبادت‏

خشوع به معناى فروتنى و انكسار است كه بیشتر در مورد قلب و صدا و درونى و دیده به كار مى رود، و در حقیقت امرى معنوى است كه از توجه عمیق به حق و یاد قیامت و دادگاهایش، و حسابرسى اعمال و دقیق بودن اوضاع آن روز به دست مى آید.

آنان كه چشم انداز عقل و فكر و ذهنشان محدود است، و دنیا و زرق و برقش چنان مشغولشان كرده كه خود باخته شده اند، و دشمنان در برابر آنان بسیار پرقدرت و قوت جلوه دارند، و چراغ فطرتشان رو به خاموشى است، و باطنشان فرو رفته در ظلمت و تاریكى است، صبر و نماز بر دوش جانشان بسیار سنگین است، لذا از تحمل كردن این دو حقیقت عاجز و بخاطر این كه از این دو برنامه احساس سنگینى مى كند از این دو منبع انرژى فرارى هستند، ولى صبر و نماز براى كسانى كه در برابر خدا دلى خاشع و فروتن دارند بسیار سهل و آسان است لذا در همه پیش آمده و سختى ها و مشكلات و براى مصون ماندن از عوارض منفى هر پیش آمدى از صبر و نماز كمك مى گیرند.

نگاهى به روایات شده:

«الایمان نصفان نصف صبر و نصف شكر:» «1»

ایمان دو نیمه است، یك نیمه صبر و دیگر نیمه اش شكر است.

از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده:

«الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد:» «2»

صبر نسبت به ایمان به منزله سر نسبت به بدن است.

از پیامبراسلام نقل است:

«الصبر ثلاثه: فصبر على المصیبة و صبر على الطاعة، و صبر عل المعصیة:» «3»

صبر سه بخش است: صبر در برابر مصیبت و صبر بر طاعت، و صبر بر معصیت.

از حضرت عسگرى (ع) در تفسیر و تأویل آیه شریفه وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ روایت شده:

«بالصبر عن الحرام على تأدیة الامانات و بالصبر على الریاسات الباطلة على الاعتراف لمحمد بنبوته و لعلى بوصیته و استعینوا بالصبر على خدمتها و خدمة من یامرانكم بخدمته:» «4»

از ایستادگى و مقاومت بر حرام جهت اداى امانات حق و امانات مردم كمك و یارى بگیرید، و از صبر در برابر ریاست هاى باطل بر اعتراف و اقرار به نبوت محمد و ولایت على یارى بخواهید، و از صبر و استقامت براى خدمت به پیامبر و امیرالمؤمنین و خدمت هر كس كه آن دو شما را به خدمت كردن به او فرمان مى دهند كمك بطلبید.

به خواست حضرت حق در شرح و توضیح آیه شریفه 155 سوره مباركه بقره به طور مشروح در رابطه با صبر و استقامت و روایات مربوط به آن بحث لازم خواهد آمد.

از رسول خدا روایت شده:

«كان الانبیا یفزعون اذا فزعوا الى الصلاة:» «5»

پیامبران هنگامى كه دچار امور هولناك مى شدند به نماز پناه مى بردند.

«كان رسول الله اذا حزّ به امر فزع الى الصلاة:» «6»

هرگاه به پیامبر حادثه اى هولناك و ناخوشایند مى رسید به نماز پناه مى برد.

از حضرت صادق (ع) روایت شده:

«كان على (ع) اذا اهاله شیئى فزع قام الى الصلاة:»

امام على (ع) اینگونه بود كه هرگاه حادثه هولناك وحشتزائى به او هجوم مى كرد، و مصیبت دردناكى به او مى رسید به نماز پناه میبرد.

در این زمینه در رابطه با امیرالمؤمنین (ع) چه شیرین و نیكوست كه نظر میبدى را كه از بزرگ ترین علماى اهل سنت و مفسرى چیره دست است در كشف الاسرارش ملاحظه كنید:

امام على (ع) در برخى از جنگ هائى كه شركت داشت تیرى به پایش رسید آن گونه كه پیكان در استخوانش جاى گرفت، آنچه هنر جراحى به كار بردند تا تیر را از بدن حضرتش جدا كنند نشد، گفتند: تا گوشت و پوست برندارند، و استخوان نشكنند این پیكان بیرون نخواهد آمد.

بزرگان و فرزندانش گفتند: اگر چنین است باید صبر كرد تا حضرت مولا وارد نماز شود، كه ما وى را در نماز چنین بینیم كه گوئى وى را از جهان خبر نیست!

صبر كردند تا از فرائض و سنن فارغ شد و به نوافل و فضائل نماز ابتدا كرد، مرد جراح و معالج آمد و گوشت بر گرفت و استخوان وى بشكست و پیكان را بیرون آورد و على اندر نماز بر حال خود بود، چون سلام نماز باز داد گفت: درد من تخفیف یافته و آسان تر گشته گفتند پایت جراحى شد و ترا خبر نشد گفت: اندر آن ساعت كه من به مناجات الله باشم اگر جهان زیر و زبر گردد یا تیغ و سنان در من زنند مرا از لذت مناجات الله از درد تن خبر نباشد.

و این بس عجیب نیست كه تنزیل مجید خبر مى دهد از زنان مصر كه چون زلیخا را به دوستى یوسف ملامت كردند، زلیخا خواست كه ملامت را بر ایشان غرامت كند، و سرزنش و ملامت را به خودشان بازگرداند.

ایشان را بخواست و جایگاهى ساخت و آنان را به ترتیب بنشاند و هر یكى را كاردى به دست راست و ترنجى به دست چپ داد، چنان كه خداى جل و علا در آیه 31 سوره یوسف گفت:

وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّیناً:

چون آرام گرفتند یوسف را آراسته آورد و او را گفت برایشان بگذر، چون زنان مصر یوسف را با آن جمال و كمال بدیدند در چشم ایشان بزرگ آمد همه دست هاى خود را بریدند و از مشاهده جمال و مراقبت كمال یوسف از دست بریدن خود خبر نداشتند.

پس به حقیقت دانیم كه مشاهده دل و سر جان على مر جلال و جمال و عزت و هیبت الله را بیش از مشاهده زنان بیگانه بود مر یوسف مخلوق را، پس ایشان چنین بیخود شدند و از درد خود خبر نداشتند، اگر على چنان گردد كه گوشت و پوست وى ببرند و از درد آن خبر نشود عجب نباشد و غریب نبود. «7»

از حضرت صادق (ع) خطاب به مسمع كه از یاران با كرامت حضرت بود روایت شده است:

«یا مسمع ما یمنع احدكم اذا دخل علیه غم من غموم الدنیا ان یتوضأ ثم یدخل مسجده فیركع ركعتین فیدعو الله فیهما اما سمعت الله یقول: و استعینوا بالصبر و الصلاة:» «8»

اى مسمع چه چیزى شما را باز مى دارد از این كه هر گاه غمى از غم هاى دنیا به شما هجوم كند وضو بگیرد و به مسجد آید و دو ركعت نماز بخواند و در آن دو ركعت رفع هم غم را از خدا بخواهد؟ آیا نشنیدى خدا مى فرماید: از صبر و نماز كمك بخواهید و از این دو منبع قدرت و قوت یارى بطلبید.

ملاقات رب و رجوع به او

پیش از توضیح این جمله باید به این مسئله توجه داشت كه لغت ظن در این آیه شریفه به نظر اكثر مفسران و اهل دل به معناى یقین است، دلیل بر این مطلب این است كه خشوع از نشانه هاى مؤمن شمرده شده:

الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ: «9»

و مؤمن كسى است كه در آیات قرآن مجید از او به عنوان دارنده یقین به آخرت یاد شده است:

وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ «10»

و كتاب هاى پر قیمت احتجاج، توحید و تفسیر عیاشى از امیرمومنان روایت كرده اند كه آن حضرت فرموده:

«یوقنون انهم یبعثون والظن منهم یقین:» «11»

به برانگیخته شدن در قیامت یقین دارند و ظن آنان یقین قطعى است.

و این یقین به لقاء حق و رجوع به حضرت او در قیامت است كه سبب پدید آمدن خشوع و انكسار و فروتنى در قلب است كه به خاطر آن عبادت و بندگى و به ویژه صبر در برابر همه جریانات تلخ و شیرین و انجام نماز با شرایط بر انسان سهل و آسان مى شود.

گمان و ظن كه مرتبه اى بسیار نازل از یقین و باور است میوه پر قوتى چون خشوع كه بتواند بار امانتى چون نماز را تحمل كند ندارد.

برخى هم گفته اند: مسئله قبر و قیامت و اوضاع هولناك آن، و دادگاه هاى دقیق و عذاب هاى دردناكش چنان عظیم و سخت و هراسناك است كه گمان به آن براى پدید آمدن خشوع قلب نسبت به حق كافى و بس است، وقتى گمان به چنین حادثه دردناك و هول انگیزى خشوع آور باشد یقین به آن سبب چه مرتبه اى از خشوع خواهد شد؟!

این نكته بسیار مهم را نیز نباید از نظر دور داشت كه لقاء به معناى رؤیت با چشم و دیدن با دیده سر نیست، بلكه به معناى یافتن و برخورد داشتن است انسان هنگامى كه موانع بین خود و خدا را كه عبارت از وساوس و هواجس، و رذایل اخلاقى و حالات شیطانى و معاصى و گناهان است برطرف كرد، و به بندگى خالص و بى شائبه رسید، و به حسنات اخلاقى به خصوص خشوع در برابر حضرت او نائل شد، و دل را با تابش نور ایمان چون آئینه صاف كرد به یقین حس مى كند كه در محضر حضرت رب است و با چشم دل به مشاهده جمال از دل و ابد موفق مى شود و به خشوعش افزوده مى گردد و با خشوع افزون شده به عبادت كامل و بندگى عاشقانه و مشتاقانه دست مى یابد، و با بركنار رفتن موانع لقاء رب خود را در برابر او بى نهایت كوچك و او را بى نهایت بزرگ مشاهده مى كند، و خشوعى بى نهایت در برابر حضرت بى نهایت برایش حاصل مى شود و در آن هنگام است كه وقتى به نماز مى ایستد و الله اكبر مى گوید اكبر بودن محبوب را نسبت به كل شیئى و اصغر بودن هر چیزى را نسبت به او درك مى كند و با همه وجود به شكر و سپاس منعم برخاسته، و در رحمانیت و رحمتش غرق مى شود و خود را در قیامت مى بیند و براى همه امورش از او استعانت مى جوید، و ثابت قدمى خویش را در صراط مستقیم كه صراط انبیاء و صدیقین و شهیدان و صالحین است از او مى طلبد و از گمراهى و مورد خشم قرار گرفتن به پناه او مى رود و به ركوع و سجود و تشهدى خالصانه و عاشقانه كه همه و همه محصول خشوعى است كه از ملاقات به دست آورده موفق مى شود و نهایتاً خود را در محضر همه ملكوتیان و انبیاء و امامان و اولیاء كه از شئون ربوبیت حق اند مى یابد و با سلام به همه آنان سلامى حضورى السلام علیكم ورحمه الله وبركاته به پایان نماز كه اوج معراج است مى رسد، و درب رجوع به سوى او در قیامت كبرى و نائل شدن به ثواب و پاداش اعمالش به ویژه صبر و نمازش به روى باطن او باز مى گردد.

این است نتایج مثبت و شیرین لقاء رب كه البته ظهور كاملش در قیامت است، و ثمره یقین به آخرت كه سبب آراسته شدن به ایمان كامل و عمل صالح و اخلاق حسنه است.

 

پی نوشت ها:

  

(1)- تفسیر ابوالفتوح ج 1، ص 168.

(2)- تفسیر ابوالفتوح ج 1، ص 168.

(3)- درالمنثور ج 1، ص 159.

(4)- تفسیر برهان ج 1، ص 94.

(5)- درالمنثور ج 1، ص 163.

(6)- درالمنثور ج 1، ص 163.

(7)- كشف الاسرار میبدى، ج 1، ص 179.

(8)- تفسیر برهان، ج 1، ص 94.

(9)- مؤمنون، آیه 2.

(10)- بقره، آیه 4. نمل، آیه 3. لقمان، آیه 4.

(11)- صافى، ج 1، ص 126.

منابع:

کتاب : تفسیر حكیم    ج 2         

نوشتہ : استاد حسین انصاریان

 نوع مطلب :
برچسب ها : خشوع مایه آسانی عبادت، خضوع وخشوع، فروتنی، احادیث وروایت، مقالات، مقالات مذهبی،
لینک های مرتبط : مقالات مذهبی، احادیث و روایات،
پنجشنبه 17 تیر 1395 20:14
سلام :
خوب بود مطلبتون.
موفق باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیدر این وبلاگ
در كل اینترنت
وصیت شهدا
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات